ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ – ΑΜ

Τι είδους μηχανή μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα που θα πάρω;

Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα (μέχρι 50 cm³)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ – Α1

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ – Α1

-Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm³, μέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και -Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW
εως 125 cc - από 18 ετών
Δικαιολογητικά

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ – Α2

Τι είδους μηχανή μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα που θα πάρω;

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.
H ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία είναι τα 20 έτη

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ – Α

Τι είδους μηχανή μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα που θα πάρω;

Μοτοσικλέτες (οποιουδήποτε κυβισμού) Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW.
Απαραίτητη προυπόθεση τα 24έτη ή 2 χρόνια μετά από χορήγηση Α2

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - Β

Τι είδους αυτοκίνητο μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα που θα πάρω;

Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό.
Ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία τα 18 έτη

ΦΟΡΤΗΓΟ – C

Τι είδους φορτηγό μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα που θα πάρω;

Με την κατηγορία C μπορείτε να οδηγείτε φορτηγά η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Μπορώ να ξεκινήσω αμέσως μαθήματα οδήγησης;

Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος Β κατηγορίας και ελάχιστη ηλικία τα 21 έτη

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ – D

Τι είδους λεωφορείο μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα που θα πάρω;

Με την κατηγορία D μπορείτε να οδηγείτε λεωφορεία που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.
Απαραίτητη η ήδη κατοχή άδειας Β κατηγορίας και ελάχιστη ηλικία τα 24 έτη.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ – DE

Τι είδους λεωφορείο μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα που θα πάρω;

Αυτή η κατηγορία αποτελεί προέκταση της κατηγορίας D. Αφορά οδήγηση αρθρωτών λεωφορείων ή λεωφορείων με ρυμουλκούμενο μάζας άνω των 750 kg.

Μπορώ να ξεκινήσω αμέσως μαθήματα οδήγησης;

Προυπόθεση είναι η ελάχιστη ηλικία τα 24 έτη ή τα 21 με ΠΕΙ

ΦΟΡΤΗΓΟ – CΕ

Τι είδους φορτηγό μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα που θα πάρω;

Αυτή η κατηγορία αποτελέι προέκταση της κατηγορίας C. Αφορά οδήγηση φορτηγών με ρυμουλόύμενο άνω των 750kg ή επικαθήμενο.
Ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία τα 21 έτη (ή τα 18 με ΠΕΙ) και η κατοχή κατηγορίας Β -