ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αφού προετοιμάσουμε μαζί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα καταθέτουμε στην Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών όπου θα εκδοθεί η Κάρτα Εκπαίδευσης όπου πλέον είστε και επίσημα υποψηφιος οδηγός.
Επόμενο βήμα είναι η παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων στο ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο μας όπου προετοιμάζεστε
για την θεωρητική εξέταση σας. Εφόσον εξεταστείτε επιτυχώς, ακολουθούν τα πρακτικά μαθήματα με τελική
εξέταση αυτήν της οδήγησης.

Η θεωρητική εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αγγλική, ρωσική ή αλβανική γλώσσα. Επίσης υπάρχει η
δυνατότητα εξέτασης στα ελληνικά με την χρήση ακουστικών για φωνητική ανάγνωση ερωτήσεων και
απαντήσεων.

– ΑΜ κατηγορία: Από 16 ετών – έως 50 κυβικά εκατοστά
– Α1 κατηγροία: Από 18 ετών – έως 125 κυβικά εκατοστά
– Α2 κατηγορία: από 20 ετών – έως 400 κυβικά εκατοστά
– Α κατηγορία: από 24 ετών – απεριόριστου κυβισμού (ή από τα 22 αν υπάρχει άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2
για τουλάχιστον 2 χρόνια).

Λόγω της πανδημίας, οι εξετάσεις και η λειτουργία των Σχολών Οδηγών έχει διακοπεί. Αυτό εχει σαν
αποτέλεσμα την συσσώρευση πολλών μαθητών και στον αυξημένο απαιτούμενο χρόνο. Για έναν συνεπή
μαθητή ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι περίπου 3 μήνες.

Εφόσον συμπληρωθεί το 16ο
έτος της ηλικίας του, ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει την διαδικασια για απόκτηση
άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου (κατηγορίας ΑΜ). Σε ηλικίες κατώτερες των 18 ετών απαραίτητη είναι η
έγγραση συνέναιση των δύο κηδεμόνων.

Αφού συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας του, ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την
απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που ο μαθητής έχει ήδη δίπλωμα μοτοποδηλάτου
(ΑΜ), προχωρά κατευθείαν στα πρακτικά μαθήματα, πρακάμπτοντας τις θεωρητικές εξετάσεις και
καταθετοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.